ΝΕΑ ΓΚΑΛΛΕΡΙ ZAMBELAS ART LTD

Περιγραφή: Γέφυρα
Περιοχή: Καιμακλί, Λευκωσία
Χρήση: Γκαλλερί
Μάζα: 12 tn
Περίοδος εκτέλεσης: ΙΑΝ10 – ΙΟΥΝ10