Επικοινωνία

Ολύμπου 7
Βιομηχανική Περιοχή Ιδαλίου
ΤΚ 2540
Τ.Θ. 26599, 1640
Λευκωσία

Τηλ. +357 22432160
Φαξ. +357 22436831

Email: [email protected]


Share this