ΑΠΟΘΗΚΕΣ Π. ΑΓΡΟΤΗ

Περιγραφή: Βιοτεχνικό υποστατικό με καμπύλη οροφή
Περιοχή: Βιομηχανική Περιοχή Νήσου
Χρήση: Αποθήκες με γραφεία
Μάζα: 139 tn
Περίοδος εκτέλεσης: ΙΑΝ11 – ΣΕΠ11