ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ

Περιγραφή: Συντήρηση – αποκατάσταση διατηρητέας οικοδομής
Περιοχή: Καιμακλί (Παλιός πυρήνας)
Χρήση: Οικία
Μάζα: 11 tn
Περίοδος εκτέλεσης: ΑΠΡ11 – ΙΟΥΝ11