ΝΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΗΚ

Περιγραφή: Σύμμικτη πεζογέφυρα μήκους 19m
Περιοχή: Πάφος
Χρήση: Πεζογέφυρα
Μάζα: 19tn
Περίοδος εκτέλεσης: ΑΠΡ11 – ΣΕΠ11