ΟΙΚΙΑ Γ. & Α. ΜΑΥΡΟΜΟΥΣΤΑΚΟΥ

Περιγραφή: Επέκταση υφιστάμενης κατοικίας
Περιοχή: Πολεμίδια
Χρήση: Οικία
Μάζα: 19 tn
Περίοδος εκτέλεσης: ΦΕΒ10 – ΟΚΤ10