ΟΔΟΦΡΑΓΜΑ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ – ΣΤΡΟΒΙΛΙΑ

Περιγραφή: Μεταλλικό κυματοειδές σκέπαστρο
Περιοχή: Οδόφραγμα Αμμοχώστου
Χρήση: Στέγαστρο οχημάτων
Μάζα: 7 tn
Περίοδος εκτέλεσης: ΝΟΕ15 – IAN16