ΕΚΚΡΕΜΕΣ ΤΟΥ ΦΟΥΚΩ

Περιγραφή: Χαλύβδινος πύργος ύψους 15m
Περιοχή: Λύκειο Ιδαλίου
Χρήση: Ανάρτηση εκκρεμούς
Μάζα: 1tn
Περίοδος εκτέλεσης: ΙΑΝ13 – ΜΑΡ13