ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΑΞΙΟΘΕΑΣ

Περιγραφή: Κερκίδες
Περιοχή: Παλιά Λευκωσία
Χρήση: Πολιτιστικό κέντρο
Μάζα: 8 tn
Περίοδος εκτέλεσης: ΜΑΡ12 – ΜΑΙ12