Εφαρμογη

Ο ακριβής σχεδιασμός και η ορθή εκτέλεση της κατασκευής ενός έργου, αν και αποτελούν το 90% του όγκου και της διαδικασίας εκτέλεσης του, δεν έχουν την παραμικρή σημασία αν το αποτέλεσμα όλων αυτών που είναι οι εργασίες εφαρμογής δεν εκτελεσθούν με την ανάλογη ποιότητα.

Συνεργεία

Η εταιρεία μας διαθέτει αυτή τη στιγμή 9 συνολικά συνεργεία έμπειρων και καταρτισμένων εφαρμοστών, τα οποία καθοδηγούνται από τους 2 τεχνικούς εργοδηγούς – επιστάτες της εταιρείας μας. Το κάθε συνεργείο αποτελείται από 2 μέχρι 4 τεχνίτες και είναι πλήρως επανδρωμένα με όλα τα απαραίτητα εργαλεία και εξοπλισμό. Σε πείσμα των καιρών που απαιτούν φθηνό και ευέλικτο εργατικό δυναμικό, όλα τα συνεργεία διαθέτουν τουλάχιστον ένα ελληνόφωνο (Κύπριο ή Ελλαδίτη), ώστε να εξασφαλίζεται η άμεση επικοινωνία στο εργοτάξιο με τον εργοδότη ή τον εργοταξιάρχη. Ανάλογα με τις ικανότητες και τις εμπειρίες των ατόμων που τα στελεχώνουν, τα συνεργεία μας έχουν ταξινομηθεί κατάλληλα για την επίτευξη της μέγιστης ποιότητας με τις ελάχιστες δυνατές εργατοώρες:

 • Συνεργείο χάραξης δομικών κατασκευών (1)
 • Συνεργεία ανέγερσης χαλύβδινων σκελετών (3)
 • Συνεργεία εφαρμογής επικαλύψεων πανέλλων (2)
 • Συνεργεία μικρομεταλλικών εργασιών (2)
 • Συνεργείο εργασιών συντήρησης – φινιρίσματος (1)

Υποστήριξη

Το τμήμα εξοπλίζεται από ένα πλήρη στόλο οχημάτων και ανυψωτικών, υποστηρίζοντας έτσι τα συνεργεία σε κάθε ανάγκη μεταφοράς και ανύψωσης υλικών. Πέραν των ελαφρών φορτηγών ικανότητας μεταξύ 1 και 1.5 tn, η εταιρεία διαθέτει:

 • Βαρύ φορτηγό – πλατφόρμα ωφέλιμης ικανότητας 10,5 tn.
 • Βαρύ φορτηγό ωφέλιμης ικανότητας 4 tn
 • Τρία περονοφόρα τηλεσκοπικά ικανότητας ανύψωσης 17tn, 16tn και 15tn.
 • Ένα boom lift  ικανότητας ανύψωσης 12m.
 • Ένα scissor lift πλατφόρμας διαστάσεων 1900x4400mm και ικανότητας ανύψωσης 12m
 • Ένα scissor lift πλατφόρμας διαστάσεων 750x2500mm και ικανότητας ανύψωσης 8m

Ασφάλεια εργασίας

Τελευταίο και σημαντικότερο όσο τίποτα άλλο: η Ασφάλεια και η Υγεία του προσωπικού μας, των συνεργατών και γενικά όλων όσων εμπλέκονται στις εργασίες μας. Όλοι οι εφαρμοστές των συνεργείων μας είναι ιδιαίτερα ενημερωμένοι σε θέματα και πρακτικές ασφαλούς εκτέλεσης των εργασιών, ενώ είναι χρεωμένοι με όλα τα απαραίτητα μέσα ατομικής προστασίας (παπούτσια ασφαλείας, κράνη κτλ). Ανάλογα δε και με τις απαιτήσεις, καθώς  και τις ιδιαιτερότητες κάθε έργου, συντάσσονται με ευθύνη της διεύθυνσης το απαραίτητο Σχέδια Ασφάλειας και Υγείας και η Εκτίμηση Κινδύνου.


Share this