Κατασκευη

Για την εξασφάλιση της ορθής εκτέλεσης μιας κατασκευής, απαραίτητη συνθήκη είναι η τήρηση όλων των σχεδιαστικών λεπτομερειών και τεχνικών προδιαγραφών. Η επίτευξη της συνθήκης αυτής προυποθέτει την αρμονική συνύπαρξη της τεχνολογίας και του ανθρώπινου παράγοντα. Για το σκοπό αυτό, τα τελευταία χρόνια έχει επενδυθεί ένα σημαντικό κεφάλαιο για τον άρτιο εξοπλισμό του εργοστασίου μας με μια σειρά από εργαλειομηχανές υψηλής ακρίβειας, ενώ παράλληλα μια ομάδα από καταρτισμένους Κύπριους και κοινοτικούς τεχνίτες είναι σε θέση να διεκπεραιώσουν κάθε κατασκευή με ταχύτητα και ακρίβεια.

Οι εγκαταστάσεις μας βρίσκονται στην Βιομηχανική Περιοχή Ιδαλίου και αποτελούνται από 1830τ.μ. βιομηχανικών εγκαταστάσεων με γραφεία, εντός οικοπέδου εμβαδού 6100τ.μ. Σημειώνεται δε ότι έχουν ήδη ξεκινήσει εργασίες επέκτασης του εργοστασίου με επιπλέον 780τ.μ. Για την εύρυθμη λειτουργία της παραγωγικής διαδικασίας, έχει γίνει και η κατάλληλη ταξιθέτηση του εξοπλισμού στο βιομηχανοστάσιο:

Επεξεργασία δοκών

 • Μηχανή αμμοβολής κατά το Σουηδικό πρότυπο Sa 21/2 με διατομή κατεργασίας 1600 x 600mm και τέσσερις τουρμπίνες αμμοβολής ισχύος 11kW.
 • Γραμμή κοπής δοκών μεγίστων διαστάσεων 800 x 450mm.
 • Αυτόματη CNC γραμμή διάτρησης διαμέτρου Φ8-Φ40 σε διατομές ύψους 35mm μέχρι 1050mm.
 • Συγκολλήσεις MIG – MAG.

Διαμόρφωση λαμαρινών / φλαντζών

 • NC Υδραυλικό ψαλίδι ωφέλιμου μήκους 3100mm και μέγιστου πάχους 6.35mm.
 • NC Υδραυλική στραντζόπρέσσα ωφέλιμου μήκους 3050mm και ικανότητας 1350kN.
 • CNC Mηχανή ζουμπαδισμού ελασμάτων ικανότητας 1650kN.
 • Υδραυλικό ζουμποψάλιδο 5 θέσεων εργασίας ικανότητας 1000kN.
 • Υδραυλικός γωνιοκόπτης μεταβαλλόμενης γωνίας.
 • Έχει ήδη προγραμματιστεί εντός του 2016 η αγορά CNC Μηχανήματος κοπής λαμαρίνας με πυρσό οξυγόνου ικανότητας κοπής μέχρι 90mm και κεφαλή πλάσμα υψηλής ακρίβειας κοπής μέχρι 38mm και διάτρησης 32mm.

Βαφείο

Βαφείο με ικανότητα βαφής αλκυδικών, εποξειδικών και πολυουρεθανικών χρωμάτων, καθώς και συστήματος πυροπροστασίας μέχρι 90min.

Εξοπλισμός διακίνησης

 • Δυο γερανογέφυρες ικανότητας 6,3tn και δυο 5tn.
 • Τέσσερις περιστρεφόμενοι γερανοί ικανότητας 1tn.
 • Δυο περονοφόρα ανυψωτικά μηχανήματα ικανότητα 2tn.
 • Ένα περονοφόρο μηχάνημα πλευρικής ανύψωσης ικανότητας 3tn.

Η συνεχής αυτοματοποίηση της παραγωγικής μας διαδικασίας, σε συνδυασμό με την πλήρη στελέχωση σε έμπειρο και καταρτισμένο τεχνικό προσωπικό, έχει αυξήσει την παραγωγική μας ικανότητας στις 1000 εργατοώρες την εβδομάδα. Αυτό ισοδυναμεί με ετήσια παραγωγή 2000 tn χάλυβα.


Share this