Πλεονεκτηματα εναντι κατασκευων απο σκυροδεμα

Αρχιτεκτονικές ελευθερίες

Η υψηλή αντοχή του χάλυβα σε σχέση με το βάρος του και η δυνατότητα ζεύξης διατομών, μπορεί να ικανοποιήσει οποιαδήποτε αρχιτεκτονική ανάγκη για δυναμικούς προβόλους, μεγάλα ανοίγματα χωρίς ενδιάμεσα υποστυλώματα κτλ.

Αρχιτεκτονικές επιλογές

Η ποικιλία ως προς τη γεωμετρία των διαθέσιμων διατομών (I, U κτλ) σε συνδυασμό με την ευκολία βιομηχανοποίησης του χάλυβα (κάμψη, διάτρηση, μόρφωση ιδιαίτερων διατομών), προσφέρει τεράστιες επιλογές στην αρχιτεκτονική δημιουργία.

Ευελιξία στις τροποποιήσεις

Η ευκολία αποκοπής και συγκόλλησης του χάλυβα, αλλά και η κοχλιωτή συνδεσμολογία που εφαρμόζεται, παρέχουν τη δυνατότητα αποσυναρμολόγησης και επανασυναρμολόγησης μιας κατασκευής, καθώς και την ευχέρεια οποιασδήποτε προσθήκης, αφαίρεσης ή ακόμα και αντικατάστασης μελών.

Αντισεισμικότητα

Ένας χαλύβδινος φέρων οργανισμός διαθέτει αυξημένη ελαστικότητα και αντοχή, θωρακίζοντας έτσι τις κατασκευές με διαχρονική αντισεισμική προστασία.

Ταχύτητα – ευκολία αποπεράτωσης

Λόγω αφενός της εύκολης και αυτοματοποιημένης πλέον κατεργασίας του χάλυβα και αφετέρου της απλής διαδικασίας ανέγερσης των χαλύβδινων σκελετών, ο χρόνος αποπεράτωσης ενός έργου μειώνεται αισθητά, ενώ παράλληλα μειώνεται η όχληση στο εργοτάξιο από ακαθαρσίες, σκόνες και θόρυβο.

Εξασφάλιση ποιότητας

Οι δοκοί και τα υποστυλώματα που συνθέτουν μια κατασκευή είναι τυποποιημένες βιομηχανικές διατομές υψηλών προδιαγραφών και χωρίς αποκλίσεις μεταξύ τους, σε αντίθεση με τα μέλη μιας συμβατικής κατασκευής που κατασκευάζονται στο εργοτάξιο. Πέραν τούτου, με τον κύριο όγκο των εργασιών να εκτελείται κάτω από ιδανικές συνθήκες εντός του εργοστασίου, εξασφαλίζεται περαιτέρω η αρτιότητα και η ακρίβεια της κατασκευής.

Μειωμένο βάρος

Οι χαλύβδινες κολώνες και δοκοί έχουν μικρότερο ειδικό βάρος σε σχέση με τις ισοδύναμες από οπλισμένο σκυρόδεμα, παρέχοντας έτσι την ευχέρεια καθ’ ύψους επέκτασης υφιστάμενων «κατοπονημένων» κτιρίων, ενώ ταυτόχρονα μειώνονται οι απαιτήσεις θεμελίωσης, κάτι που αντιστοιχεί σε οικονομικό όφελος.

Αειφόρος επένδυση

Με την αξιοποίηση της ευελιξίας στις τροποποιήσεις όπως έχει αναφερθεί πιο πάνω, είναι δυνατή η αλλαγή χρήσης ενός κτιρίου και συνεπώς η επέκταση του κύκλου ζωής του. Από την άλλη με μια απλή και οικονομική συντήρηση του χάλυβα με τη χρήση των σύγχρονων συστημάτων βαφής που υπάρχουν, η διάρκεια ζωής μιας κατασκευής καθίσταται πρακτικά απεριόριστη. Όλα αυτά, σε συνδυασμό με την ιδιότητα του χάλυβα να ανακυκλώνεται και να επαναχρησιμοποιείται, προσδίδουν ένα οικολογικό και βιώσιμο χαρακτήρα στη δόμηση.

Επάρκεια επιστημονικής γνώσης

Απέναντι σε όλα τα παραπάνω πλεονεκτήματα των χαλύβδινων κτιρίων, αντιπαραβάλλεται από μερικούς η επιφύλαξη ως προς την έλλειψης της απαραίτητης τεχνογνωσίας στο κλάδο.  Ωστόσο, μια σειρά από κανονισμούς και κώδικες διασφαλίζουν σήμερα την ποιότητα των κατασκευών, ενώ η τεράστια σχετική βιβλιογραφία μαζί με τα σύγχρονα λογισμικά ανάλυσης αποτελούν ισχυρά όπλα στους μηχανικούς για την εκτέλεση ασφαλών και αποτελεσματικών μελετών.


Share this