Κυκλος Εργασιων

Η εταιρεία αναλαμβάνει την αποπεράτωση μεταλλικών δομικών κατασκευών σε κάθε γωνιά της Κύπρου, από το στάδιο του σχεδιασμού και της εκπόνησης κατασκευαστικών σχεδίων, μέχρι την κατασκευή και εφαρμογή τους.

Ο κύκλος εργασιών μας περιλαμβάνει:

Βιομηχανικά – βιοτεχνικά κτίρια

Μεταλλικά υπόστεγα για εργοστάσια, συσκευαστήρια, αποθήκες και γενικά για κάθε χρήση. Πέραν του σκελετού, αναλαμβάνουμε την κάλυψη της οροφής και την τοιχοποιία με κάθε είδους πανέλα επικάλυψης.

Σκελετούς μεταλλικών σπιτιών

Προέκταση υφιστάμενων κατοικιών με προσθήκη ορόφων ή εξ ολοκλήρου νέα κατασκευή με χαλύβδινο σκελετό, χωρίς κανένα απολύτως αρχιτεκτονικό περιορισμό, έναντι των συμβατικών κατασκευών από μπετόν.

Μεταλλικούς σκελετούς πολυόροφων κτιρίων

Ακολουθώντας τη νέα επιστημονική προσέγγιση στις πολυόροφες κατασκευές, είμαστε σε θέση να αποπερατώσουμε κτίρια ανεξαρτήτου αριθμού ορόφων.

Λοιπά μεταλλικά κτίρια

Γενικά κάθε είδους χαλύβδινους σκελετούς κτιρίων για οποιαδήποτε χρήση (εκθεσιακοί χώροι, επαγγελματικά – εμπορικά κτίρια, αθλητικά κέντρα).

Εξειδικευμένες και συμπληρωματικές κατασκευές

Σύνθετες εργασίες όπως η αντισεισμική ενίσχυση υφιστάμενων συμβατικών κτιρίων από σκυρόδεμα, οροφές, γέφυρες, καθώς και απλούστερες όπως κλιμακοστάσια, μεσοπατώματα κτλ.


Share this