ΥΠΕΡΓΕΙΑ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑ Γ.Σ.Ο.

Καταχωρήθηκε στις: 18/06/2013

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ανέγερσης της εντυπωσιακής πεζογέφυρας μήκους 25m στο χώρο του παλιού Γ.Σ.Ο., που συνδέει τις δυο πλευρές της παραλιακής λεωφόρου της Λεμεσού. Η όλη διαδικασία ανύψωσης και εγκατάστασης της κατασκευής ήταν ιδιαίτερα θεαματική και εκτελέσθηκε χαράματα Κυριακής, ώστε να είναι εφικτή η διακοπή της κυκλοφορίας στην πολυσύχναστη λεωφόρο.