ΥΠΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΒΑΣΗ ΠΕΖΩΝ Γ.Σ.Ο.

Καταχωρήθηκε στις: 11/10/2012

Έναρξη εργασιών της υπέργειας διάβασης πεζών στο χώρο του παλιού Γ.Σ.Ο., που θα συνδέει τις δυο πλευρές της παραλιακής λεωφόρου της Λεμεσού. Η γέφυρα θα είναι σύμμικτη κατασκευή, συναποτελούμενη από χαλύβδινο δικτύωμα μήκους 25m, ενώ θα εδράζεται σε 35 χαλύβδινες κυκλικές κολώνες διαμέτρου 324mm. Αρχιτέκτονας του έργου είναι η κα Μαργαρίτα Δανού και πολιτικοί μηχανικοί το γραφείο A & F Hyperstatic Engineering Design.