ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΕΙΟ Α. ΚΑΣΑΠΗΣ ΛΤΔ

Καταχωρήθηκε στις: 17/05/2012

Υπογραφή συμβολαίων κατασκευής και τοποθέτησης μεταλλικού υποστέγου εμβαδού 10560 τ.μ. και βάρους 286tn, για τις νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του κεραμοποιείου της εταιρείας Α. Κασάπης Λτδ στο Βασιλικό.