ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΛΩΞΑΝΔΡΑ

Καταχωρήθηκε στις: 26/02/2013

Έχει ολοκληρωθεί η ανέγερση του χαλύβδινου σκελετού προέκτασης άνωθεν του εστιατορίου ‘Λωξάνδρα’ στην οδό Ονασαγόρου στην παλιά Λευκωσία. Οι εργασίες έπρεπε να εκτελεσθούν με πολύ μεγάλη ταχύτητα, ιδιαίτερη προσοχή και λεπτή ακρίβεια, ώστε να προκληθεί η μικρότερη δυνατή όχληση στην εύρυθμη λειτουργία της περιοχής. Η στενότητα ωστόσο του χώρου, καθώς και η δυσκολία πρόσβασης μεταφορικών και ανυψωτικών οχημάτων, πολλαπλασίασαν το βαθμό δυσκολίας της κατασκευής. Με σωστό όμως προγραμματισμό, αλλά και συντονισμό με όλους τους εμπλεκόμενους (εργοδότης, δημοτικές αρχές, συνεργάτες), έγινε κατορθωτή η έγκαιρη και ομαλή ολοκλήρωση των εργασιών.