ΕΚΚΡΕΜΕΣ ΤΟΥ ΦΟΥΚΩ

Καταχωρήθηκε στις: 20/05/2013

Μια εντυπωσιακή κατασκευή δεσπόζει εδώ και ένα μήνα στην είσοδο του Λυκείου Ιδαλίου. Πρόκειται για ένα χαλύβδινο πύργο ύψους 15m αποτελούμενο από τρία συγκολλητά σκέλη, στον οποίο οι καθηγητές Φυσικής του σχολείου έχουν αναρτήσει ένα μηχανισμό εκκρεμούς, ώστε να εκτελούν πειράματα ταλαντώσεων. Η κατασκευή έγινε σε συνεργασία με την εταιρεία Αρχιμήδης Λτδ.