ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΓΕΕΦ

Καταχωρήθηκε στις: 13/02/2014

Μετά την αποπεράτωση της ανέγερσης του τριώροφου χαλύβδινου σκελετού βάρους 100tn του νέου βοηθητικού κτιρίου στο Γ.Ε.Ε.Φ., ξεκινά την ερχόμενη εβδομάδα η επένδυση του κτιρίου με πανέλλα πλαγιοκάλυψης με γέμιση πολυουρεθάνης. Οι εργασίες θα ολοκληρωθούν με την κατασκευή των μεταλλικών κλιμακοστασίων και κιγκλιδωμάτων του κτιρίου.